info@voorzorgthuis.nl
T 06-54757645 / 06-46165676
  twitter.com/VoorZorgThuis

Hoe doen we dat?


Uitgangspunten

Ondersteuning is maatwerk. Luisteren is dan ook een wezenlijk
onderdeel van ons vak. Als VoorZorgThuis ondersteunen wij u bij het formuleren van
uw wensen en behoeften:
  • U houdt zélf de regie.
  • Wij werken zoveel mogelijk met een vaste begeleider.
  • Na ieder bezoek wordt de rapportagemap bijgewerkt. Deze map is en blijft altijd in uw huis. Het is uw eigendom.
  • Regelmatig evalueren we samen met u de uitgevoerde
    ondersteuning.
  • Uw privacy zullen we te allen tijde  waarborgen.
  • Bij alle activiteiten staat persoonlijke aandacht centraal.
Gezamenlijke activiteiten organiseren we voor belangstellenden in
de wijk

Werkwijze

Als u denkt dat VoorZorgThuis iets voor u is, kunt u contact met ons opnemen. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een kosteloos, oriënterend gesprek.
In dit gesprek zoeken wij samen naar de mogelijkheden die VoorZorgThuis  u kan bieden. Wij nemen hiervoor rustig de tijd.
Als u gebruik wilt maken van onze diensten, worden de afspraken vastgelegd. Mocht u later andere wensen hebben, dan kan dit altijd worden aangepast. Bij ons is uw vraag leidend.

Oost ontmoet Oost zondagmiddag 18 maart
Zondagmiddag 18 maart van 13.30 tot 17.00u
Canisius College "Mater Dei", Berg en Dalseweg 207

Oost ontmoet OOst is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door het wijkcomite Oost. 
Dit jaar ligt het onderwerp in het verlengde van Nijmegen als Groenste Hoofdstad van de EU, namelijk Luchtkwaliteit, Groen en Gezond in Oost.
Wij staan er ook!


VoorZorgThuis levert ook ondersteuning WMO, ZIN (Zorg In Natura)
Ook weer voor 2018 t/m 2021 hebben wij met de gemeente een raamovereenkomst gesloten voor de levering van diensten in de Regio Gemeente Nijmegen; bestaande uit de gemeente Nijmegen, Ubbergen, Wychen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar. Dit betekent dat diensten ook vergoed kunnen worden vanuit de WMO.