info@voorzorgthuis.nl
T 06-54757645 / 06-46165676
  twitter.com/VoorZorgThuis

Hoe doen we dat?


Uitgangspunten

Ondersteuning is maatwerk. Luisteren is dan ook een wezenlijk
onderdeel van ons vak. Als VoorZorgThuis ondersteunen wij u bij het formuleren van
uw wensen en behoeften:
  • U houdt zélf de regie.
  • Wij werken zoveel mogelijk met een vaste begeleider.
  • Na ieder bezoek wordt de rapportagemap bijgewerkt. Deze map is en blijft altijd in uw huis. Het is uw eigendom.
  • Regelmatig evalueren we samen met u de uitgevoerde
    ondersteuning.
  • Uw privacy zullen we te allen tijde  waarborgen.
  • Bij alle activiteiten staat persoonlijke aandacht centraal.
Gezamenlijke activiteiten organiseren we voor belangstellenden in
de wijk

Werkwijze

Als u zich bij ons aanmeldt, komen wij vrijblijvend bij u langs voor een kosteloos, oriënterend gesprek.
In dit gesprek zoeken wij samen naar de mogelijkheden die VoorZorgThuis  u kan bieden. Wij nemen hiervoor rustig de tijd.
Als u gebruik wilt maken van onze diensten, worden de afspraken vastgelegd. Mocht u later andere wensen hebben, dan kan dit altijd worden aangepast. Bij ons is uw vraag leidend.
Boek "Ik heb dementie" zorgt voor meer begrip
Vijftig mensen met dementie werkten mee aan een bijzonder boek. Het boek is bedoeld om mensen met dementie een hart onder de riem te steken. Maar ook om een beter beeld te schetsen van wat het betekent voor mensen (en hun naasten) om dementie te hebben.
http://nieuws.radboudumc.nl/boek-ik-heb-dementie-zorgt-voor-meer-begrip/
VoorZorgThuis levert ook ondersteuning WMO, ZIN (Zorg In Natura)
Ook voor 2017 hebben wij met de gemeente een raamovereenkomst gesloten voor de levering van diensten in de Regio Gemeente Nijmegen; bestaande uit de gemeente Nijmegen, Ubbergen, Wychen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar. Dit betekent dat diensten ook vergoed kunnen worden vanuit de WMO.