info@voorzorgthuis.nl
T 06-54757645 / 06-46165676
  twitter.com/VoorZorgThuis

Vergoeding en tarievenVoorZorgThuis levert ook begeleiding vanuit de WMO als zorg in natura (ZIN). Wij hebben met de gemeente een raamovereenkomst gesloten voor de levering van diensten in de Regio Gemeente Nijmegen; bestaande uit de gemeente Nijmegen, Ubbergen, Berg en Dal, Heumen, Wychen, Beuningen, Druten, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar. Wanneer u een WMO indicatie heeft bestaan de kosten uit een eigen bijdrage.

U kunt ook als particulier begeleiding en ondersteuning inkopen.


Basis tarieven, aangepast 01-02-2018
Particulier
 
Persoonlijke begeleiding en persoonlijke verzorging €32,80  
Nachtdiensten (slaap; 2 x opstaan) €36,75  
Nachtdiensten (waak; geen verpleegkundige handelingen) €42,40  


Speciale tarieven: voor de zaterdag rekenen wij 10% extra en voor de zon- en feestdagen rekenen wij 15% extra op het Basis tarief.

Als u geen indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO heeft, dan zijn wij verplicht 21% BTW in rekening te brengen.

Reiskosten in overleg, afhankelijk van reisafstand en het aantal uren.

Wij maken met u afspraken die op papier worden vastgelegd over de gewenste ondersteuning en de kosten die hieraan verbonden zijn. U verbindt zich niet aan langlopende verplichtingen. U kunt op elk moment stoppen, als u dat wilt.
Wij declareren maandelijks de gemaakte kosten.

Contact
U kunt VoorZorgThuis telefonisch bereiken op nr. 06 54 75 76 45 (Marlies) of 06 46 16 56 76 (Maryl). Of u kunt mailen naar: info@voorzorgthuis.nl


Oost ontmoet Oost zondagmiddag 18 maart
Zondagmiddag 18 maart van 13.30 tot 17.00u
Canisius College "Mater Dei", Berg en Dalseweg 207

Oost ontmoet OOst is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door het wijkcomite Oost. 
Dit jaar ligt het onderwerp in het verlengde van Nijmegen als Groenste Hoofdstad van de EU, namelijk Luchtkwaliteit, Groen en Gezond in Oost.
Wij staan er ook!


VoorZorgThuis levert ook ondersteuning WMO, ZIN (Zorg In Natura)
Ook weer voor 2018 t/m 2021 hebben wij met de gemeente een raamovereenkomst gesloten voor de levering van diensten in de Regio Gemeente Nijmegen; bestaande uit de gemeente Nijmegen, Ubbergen, Wychen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar. Dit betekent dat diensten ook vergoed kunnen worden vanuit de WMO.